الخلیلی, . (2018). ندوة الإمام محمَّد بن عبدالله الخلیلی. magazine of college Administration&Economics for economic &administration & financial studies, 3(4), 1-3.
المکرَّم محمَّد بن عبد الله الخلیلی. "ندوة الإمام محمَّد بن عبدالله الخلیلی". magazine of college Administration&Economics for economic &administration & financial studies, 3, 4, 2018, 1-3.
الخلیلی, . (2018). 'ندوة الإمام محمَّد بن عبدالله الخلیلی', magazine of college Administration&Economics for economic &administration & financial studies, 3(4), pp. 1-3.
الخلیلی, . ندوة الإمام محمَّد بن عبدالله الخلیلی. magazine of college Administration&Economics for economic &administration & financial studies, 2018; 3(4): 1-3.