جنداری, . (1985). الصورة الفنیة فی شعر بدر شاکر السیاب. magazine of college Administration&Economics for economic &administration & financial studies, 16(16), 171-202. doi: 10.33899/radab.1986.165959
ابراهیم جنداری. "الصورة الفنیة فی شعر بدر شاکر السیاب". magazine of college Administration&Economics for economic &administration & financial studies, 16, 16, 1985, 171-202. doi: 10.33899/radab.1986.165959
جنداری, . (1985). 'الصورة الفنیة فی شعر بدر شاکر السیاب', magazine of college Administration&Economics for economic &administration & financial studies, 16(16), pp. 171-202. doi: 10.33899/radab.1986.165959
جنداری, . الصورة الفنیة فی شعر بدر شاکر السیاب. magazine of college Administration&Economics for economic &administration & financial studies, 1985; 16(16): 171-202. doi: 10.33899/radab.1986.165959