الراشدی, . (2018). مصطلحات عُمانیَّة فی «الفتح الجلیل من أجوبة أبی خلیل» (ترتیب دلالی). magazine of college Administration&Economics for economic &administration & financial studies, 3(4), 1-34.
د. محمَّد بن یحیى الراشدی. "مصطلحات عُمانیَّة فی «الفتح الجلیل من أجوبة أبی خلیل» (ترتیب دلالی)". magazine of college Administration&Economics for economic &administration & financial studies, 3, 4, 2018, 1-34.
الراشدی, . (2018). 'مصطلحات عُمانیَّة فی «الفتح الجلیل من أجوبة أبی خلیل» (ترتیب دلالی)', magazine of college Administration&Economics for economic &administration & financial studies, 3(4), pp. 1-34.
الراشدی, . مصطلحات عُمانیَّة فی «الفتح الجلیل من أجوبة أبی خلیل» (ترتیب دلالی). magazine of college Administration&Economics for economic &administration & financial studies, 2018; 3(4): 1-34.