مشیخی, . (2018). علاقة الإمام محمَّد بن عبد الله الخلیلی بالسیاسی سلیمان البارونی ودورها فی نهضة عُمان. magazine of college Administration&Economics for economic &administration & financial studies, 3(4), 1-16.
د. هادیة صالح مشیخی. "علاقة الإمام محمَّد بن عبد الله الخلیلی بالسیاسی سلیمان البارونی ودورها فی نهضة عُمان". magazine of college Administration&Economics for economic &administration & financial studies, 3, 4, 2018, 1-16.
مشیخی, . (2018). 'علاقة الإمام محمَّد بن عبد الله الخلیلی بالسیاسی سلیمان البارونی ودورها فی نهضة عُمان', magazine of college Administration&Economics for economic &administration & financial studies, 3(4), pp. 1-16.
مشیخی, . علاقة الإمام محمَّد بن عبد الله الخلیلی بالسیاسی سلیمان البارونی ودورها فی نهضة عُمان. magazine of college Administration&Economics for economic &administration & financial studies, 2018; 3(4): 1-16.